resim

Posted on

Sanat Tarihi- Fotoğraf İlişkisi

Fotoğrafın sanat tarihiyle ilişkisini anlamak için resim sanatı ve fotoğraf arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Sanat tarihi dönemselleştirme sorunsalını içinde barındırır. Batı sanatı, resmin tarihini genelde Ortaçağ ve Rönesans ile başlatır. Dönemin ruhunu anlamaya çalışırken, ortak özellikler barındıran sanat eserlerinden yola çıkarak belli bir dönemselleştirmeye gidilir. Bu durumda üslup (stil; tarz) özellikleri önemli bir yer tutar.… Devamı ...

Başa Gidin