Sanat Tarihi- Fotoğraf İlişkisi

/

Fotoğrafın sanat tarihiyle ilişkisini anlamak için resim sanatı ve fotoğraf arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Sanat tarihi dönemselleştirme sorunsalını içinde barındırır. Batı sanatı, resmin tarihini genelde Ortaçağ ve Rönesans ile başlatır. Dönemin ruhunu anlamaya çalışırken, ortak özellikler barındıran sanat eserlerinden yola çıkarak belli bir dönemselleştirmeye gidilir. Bu durumda üslup (stil; tarz) özellikleri önemli bir yer tutar. Böylelikle, belli üslup özelliği taşıyan ve aynı tarihsel dönemi paylaşan eserler belli bir akımın adı altında toplanırlar.

“Sanat akımları arasındaki geçişler, dönemler arası tarihsel, politik, sosyal, felsefi ve teknolojik değişimlere bağlı olarak gerçekleşir.”

Sanat akımları arasındaki geçişler, dönemler arası tarihsel, politik, sosyal, felsefi ve teknolojik değişimlere bağlı olarak gerçekleşir. Bu geçişler bazen yüzyıllarca sürdüğü gibi, bazen de sadece bir kaç yılda tamamlanabilir. Dönemin tüm alanlarda içerdiği değişim, üretilen sanat yapıtlarındaki form, içerik ve materyal gibi öğelerde yansımasını bulur. Bu durum genellikle bir önceki dönemin kemikleşmiş üslup özelliklerine tümü ile karşı çıkış olarak kendini gösterir. Örneğin bir dönemde kullanılan yumuşak ışık-gölge geçişleri, bir sonraki dönemde kontrast ve tümüyle sertleşmiş bir ışık-gölge anlayışına dönüşebilir.

Jan Van Eyck- Arnoldfini’nin evlenmesi
Tual üzerine yağlıboya-1434

Gül Ilgaz -Evlilik tablosu
Dijital Fotoğraf-2002

Her fotoğraf aynı zamanda bir resimdir. Bu açıdan bakıldığında, fotoğraf sanatı sanat tarihinin dışında kalamaz. Fotoğraf, görsel olarak resim sanatı ile aynı terminolojiyi paylaşır. Fotoğrafın 1800’lü yıllarda icat edilmesinden sonra resim sanatı da etkilenmiş, değişmiş ve özgürleşmiştir. Bu nedenle resimsel bilginin fotoğraf sanatçıları için ufuk açıcı bir önemi vardır.

“Rönesans’tan Fotoğrafa”

Fotoğraf ve resim sanatının iç içe girmiş serüvenlerini anlamak ve irdelemek amacı ile hazırlamış olduğum “Rönesans’tan Fotoğrafa” başlıklı seminer dizisinde, fotoğraf sanatının temelini ve çıkış noktasını oluşturan resim sanatına tarihsel ve kavramsal bir bakış sunuyorum. Sunumlarda ayrıca fotoğraf ve resmin hangi ortak kavramlarda buluştuğunu konu edecek ve fotografik bilginin kaynağının hangi resimsel öğelerden beslendiği üzerinde duruyorum.

Rönesans döneminden XX. yüzyıla kadar gerçekleşmiş olan dönemsel değişimlerin ağırlıklı olarak fotoğraf alanındaki yansımalarını, 4 seanslık seminer dizimizde görseller eşliğinde inceliyoruz:

Seminer Programı

1.Seans

Rönesans ve Barok dönemde resim ve fotoğraf alanlarındaki ışık ve perspektif temel kavramlarını baz alarak bu dönemlerdeki üslupları karşılaştıracağız.

2. Seans

Neo-Klasik dönem ve Romantik dönem arasındaki karşıtlıkları fotoğraf sanatının en önemli öğelerinden olan kompozisyon açısından ele alacağız.

3. Seans

Realizm ve Empresyonizm akımlarında yansıma  ve atmosferik perspektif unsurlarını inceleyecek, fotoğrafın icadının resim sanatının değişimini nasıl etkilediğini anlayacağız.

4. Seans

Fovizm ve Ekspresyonizm akımlarında renk ve ifade unsurlarının sanat eserlerindeki kullanım biçimlerini görsel örneklerle inceleyeceğiz.

Yeni dönemde İFSAK’ta açılacak seminerlerle ilgili olarak tıklayın.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Gül Ilgaz, ABD, Kanada ve Fransa'da sanatsal çalıştaylara katılmış, Banff Center “Informal Achitecture Residency” programında yer almıştır. Çalışmaları 2003 yılında, 50. Venedik Bienalinde Türkiye Pavyonunda sergilenmiş. İspanya, Fransa, Kanada, ABD, Belçika, Makedonya, Bulgaristan, Çin, Kore, Slovenya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde grup sergilerine katılmıştır. Fotograf çalışmaları İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin daimi koleksiyonunda yer almakla birlikte, müzenin “Geçmiş ve Gelecek Sergisi"nde de sergilenmiştir. 1989 yılından günümüze çalışmalarında; fotografik imgeler, video projeler ve mekan yerleştirmeler kullanır.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Son yazılar: Kültür Sanat

‘ŞÖLEN’ Hakkında

Pers mitolojisinde anlatılan bir mite göre Ahura Mazda ilk insan çiftini cennet bahçesinde tek bedende yaşamlarını…

Hayatın Kintsugisi

Bize atılan taşlar… Bir parçamızı koparıp yerlere atıyor. Kırılıyoruz… Çatlamış geri kalanımız elimizden ağır çekim film…

Renklerin Dili

Fotoğrafta Renk Çağrışımları Renkler güçlü bir iletişim aracıdır. Fotoğraflarda bir eylemi bildirmek, izleyicinin duygularını, ruh halini…

Foto-Virtüözüte

Malûmları olduğu üzere virtüöz kelimesi, daha ziyade müzik alanı için dillendirilir. Herhangi bir müzik enstrümanını ortalamanın…