Görsel Hikâye Anlatıcılığında Portrenin Gücü

Portre görsel hikâye anlatıcılığının en eski geleneklerinden birisidir. Çünkü anlattığımız, başka insanlarla paylaştığımız her hikâyenin temelinde insan ve insana dair izler konumuzun temelini oluşturur. Portre, eski bir türdür, bu yüzden bir anlamda…

Devamı