Modernizmi Anlamak – Sapkınlığın Cazibesi ve Peter Gay

İnsanoğlu yaklaşık 32 bin yıldır birşeyler üretiyor ve buna birileri ‘sanat’ adını vermiş. Ne kadar enteresan… Mağara duvarlarını kazımak suretiyle başlayan sanatsal girişimler binyıllar boyunca evrile evrile günümüze kadar geldi.  Geçmişi M.Ö.…

Devamı