Değiniler

İnsan Nasıl Fotoğrafçı Oldu? İnsanın yeryüzünde sahneye çıkışı evrenin varoluşundan hayli zaman sonradır. İnsan, bitkilere ve hayvanlara göre fiziksel koşullarının yetersizliği nedeniyle uyum konusunda büyük zorluklar çekmiştir. Önce, tıpkı hayvanlar gibi beslenme…

Devamı

Vakit Daralırken

İnanç ve eleştiri İnsanların çoğu, sanılanın aksine ruhunun sezdiğine değil aklının erdiğine inanır. İnancın arkasında her zaman akıl vardır. Görünen ile görünmeyen arasındaki sınır çizgisi sanılandan daha küçüktür. İnanılan her şey insana…

Devamı

Belgesel Fotoğraf Nedir, Ne Değildir?

Fotoğraf deyince ilk akla gelen belgesel fotoğraf oluyor.  Neden? Çünkü, fotoğrafın gerçeklikle, gerçekliğin de fotoğrafla olan ilişkisi bunu sağlıyor. Fotoğraf, nesnel olan gerçeklikten bir kare almaktır. Dolayısıyla tarihe bir kare bırakmaktır. Belge…

Devamı

Minimalizm

Aşağıda okuyacağınız Minimalizm yazısı ilk olarak 2013 yılında, İFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi’nin 149. sayı, 82. sayfasında yayınlanmıştır. ************* İnsan’da yüce olan, onun bir amaç değil bir köprü oluşudur; İnsan’da sevgiye değer…

Devamı

Dipnot*: Estetik

gerçekliği sanatsal özümsemenin  bilimi: Estetik kavramı her ne kadar XVIII.yy.’da Baumgarten tarafından kullanılmaya başlansa da estetiğin ilgi alanı olan konular ilk defa Yunan Felsefesi’nin iki önemli filozofu Platon ve Aristoteles tarafından ortaya…

Devamı

Fotoğrafta Suje Olmanın Önemi

Bir fotoğrafı imgeleyerek kurgularken, hayatın akışını kadrajlarken ya da çektiğimiz fotoğrafları yayımlamadan önce ayıklarken, ilerde metalaşmadan, bugün ve gelecekte izleyicisinin zihninde heyecan, hoşlanma hatta zevk alma duygusunu oluşturacak, hatta belki de zamandan…

Devamı

Fotoğrafta Estetik Kalıcılık Üzerine

Neden bazı  fotoğraflara her baktığımızda, bizde hoşlanma, zevk alma hissi uyandırır?  Neden bazı eserler müzelerde sergilenir de sanatseverler tarafından yıllarca beğeniyle izlenmeye devam edilir? İzleyicilerdeki bu ortak estetik beğenin sebebi nedir?  Fotoğraf…

Devamı

Bir Kadın Anlatılabilir mi?

Aşk, bilimsel olarak ölçülebilir mi? Hayal kırıklığı? Özlem? Umut? Çile? Aşkın ya da insana dair şeylerin ölçülemezliğinin gölgesinde herhangi bir insan hikayesini anlatma şansımız ne kadar? Ya anlama şansımız? Sanat sanırım en…

Devamı

Fotoğraf Sanatının Sınırları

Her fotoğrafçı, fotoğraf sanatının kendisine sağladığı geniş olanaklardan ancak kendi yaratıcılığı ölçüsünde yararlanabilir. Yaratım sürecinde olmazsa olmaz denebilecek derecede önemli tek ve anlamlı şey ise, sanat insanının “özgür irade”sidir. Ne var ki…

Devamı

Bir Meraklının Fotoseyir Defterinden / 3

Fotoğraf sahiden iki boyutlu mu? Fotoğraf sadece iki boyutlu bir görüntü müdür? Fotoğraf iki boyutlu düzlemdeki bir görüntü ya da ekrandaki bir görüntü olmanın ötesinde ne anlam taşır? Fotoğraf, fotoğraf makinasının çektiği…

Devamı

Bir Meraklının Fotoseyir Defterinden / 1

Tekniğin Önceliği, Estetiğin Üstünlüğü, Yaratıcılığın Hazzı İzleyene, “vay, ne kadar etkili ve güzel bir fotoğraf”; üretene, “hah, bu oldu işte” dedirten bir fotoğraf nasıl bir şeydir? Bir sanatsal üretim aracı olarak fotoğraf…

Devamı

Fotoğrafın Dilinin Kemiği Var Mı?

Türkiye için, gördüğüm kadarı ile, fotoğrafın kendine dair en büyük sıkıntılarından biri görsel sanatların bir dalı olmasına rağmen bu olgunun hep göz ardı edilmesi, bununla bağlantılı diğer bir sıkıntı ise fotoğrafa dair…

Devamı