Bir Yürüyüş Denemesi:Fotoğrafla Diyalog

Bir kitabın, bir insanın veya bir müzik kompozisyonunun değerini anlamaya yönelik ilk sorumuz şudur: Yürüyebiliyor mu? Friedrich Nietzsche Bir kitap nasıl yürür? Fotoğraf okuru şayet bu soruya bir cevap arayacaksa, Fotoğrafla Diyalog…

Devamı