Bir Okuma Denemesi: Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu

Kış Uykusu’nda Aydın’ın Araf’ı ve filmdeki edebi metinlerin görünen / görünmeyen izleri Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu söze gerek duymadan hikâyesini oluşturan, anlamını yaratan, anlamını katmanlaştıran bir film. Ayrıca sözün oluşturduğu metin…

Devamı