Bir Meraklının Fotoseyir Defterinden / 3

Fotoğraf sahiden iki boyutlu mu? Fotoğraf sadece iki boyutlu bir görüntü müdür? Fotoğraf iki boyutlu düzlemdeki bir görüntü ya da ekrandaki bir görüntü olmanın ötesinde ne anlam taşır? Fotoğraf, fotoğraf makinasının çektiği…

Devamı