//

Modern Belgesel Fotoğraf Sonrası Yeni Yönelimler, Tarzlar ve Kavramlar

Modern Belgesel Fotoğraf Fotoğraf, gerçekliğin yansıması olarak ikna edici bir sürecin parçasını oluştururken, toplumların içinde bulunduğu sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel ortamının bir kanıtı sayılmaktadır (Özdamar Akarçay, 2012). Bu tanım, fotoğrafın modernist vizyonun

Devamı