Renklerin Dili

Fotoğrafta Renk Çağrışımları Renkler güçlü bir iletişim aracıdır. Fotoğraflarda bir eylemi bildirmek, izleyicinin duygularını, ruh halini ve hatta fizyolojik tepkilerini etkilemek için kullanılabilir. Bu nedenle, renkleri doğru şekilde ve bilerek kullanarak, izleyicinin…

Devamı

Mezarlıklardan Tablolar / 1: Hayatın Aynaları

Mezarlıklar: bizi unutmayın anıtları. Yaklaşık 120 milyar bireyden oluştuğu varsayılan insan türünün birbirlerine genetik/kültürel materyallerini aktara aktara geldiği yüzyıllar, binyıllar boyunca yaşaya öle, evrile devrile geldiği satır sonları. Bir taphophile (mezalık gezgini/düşkünü)…

Devamı

Bir Fotoğraftan: Zamana Komşu Oturmuştuk, Bir Ara

Hepimizin bir kahramanı vardır. O bütün zamanın kahramanıydı. Geç konuştu. Sonra da pek fazla konuşmadı. Katolik okulununu tek Yahudi öğrencisiydi. Hep içe dönüktü. Dogmalara karşı hep şüpheciydi. Düşünmeyi, seçti; düşünmeyi sevdi. Bilim…

Devamı

Foto-Virtüözüte

Malûmları olduğu üzere virtüöz kelimesi, daha ziyade müzik alanı için dillendirilir. Herhangi bir müzik enstrümanını ortalamanın üzerinde bir beceriyle (hünerle) kullanabilen kimseler için bir övgü sözcüğü olarak kullanıldığına çok kez tanık olmuşuzdur,…

Devamı

Fotoğrafta Zaman Algısı Üzerine Bir Deneme

Fotoğrafın var edilmesiyle izleyiciye gösterdiği iki temel şey mekân ve zaman, fotoğrafın gerçeklikle olan ilişkisini de belirlemektedir. Bu durum fotoğrafın “belge” olmasını sağlayan özelliklerdir. İlginç olan, genelde mekânın fotoğrafta gösterilebilmesinin yanında“zaman”ın aynı…

Devamı

Post Arabesk Çağı

Kasetten Bluetooth’a D/Evrim Önce kablolar kayboldu. İnsanlar sevindi. Havadandı artık iletişim. Havadan sudandı, tıpkı ilişkiler gibi. Görünmez güçler yönetiyordu dünyayı, onlar arkamızdan savaşıyor, biz de masada kazanıyor ya da kaybediyorduk. Oysa faturası…

Devamı

Görüntü, Görüntünün Kurgulanması ve Görselleştirme

“Bu fotoğraf benim ilk bilinçli görselleştirmemi temsil ediyor; kırmızı filtreyle yapılmış son görüntüyü zihnimde makul bir bütünlükle gördüm… konunun gerçekte nasıl göründüğünü değil, bana nasıl hissettirdiğini yakaladım ve ilk bilinçli görselleştirmeye ulaştım.’’…

Devamı

Bir Fotoğraftan: Tekerlek Dönüyor…

Mekân ve işlev değişikliği, yani alıştığımız nesneleri alışmadığımız ortam ve şartlarda görme durumu, algı boyutlarımızı farklılaştırarak, nesneleri farklı bağlamlarda yeniden okumamızı sağlar. Böylelikle, sokakta, evimizde ya da market raflarında görmeye alışık olduğumuz…

Devamı

Geçerken Uğradım

Fotoğrafçının Tanıklığı Bir zamanlar hepimiz,  bir biçimde kazınmış fotoğrafların gölgesinde uykuya dalmış, uyandığımızda açılmış zihnimizle yolumuza devam etmişizdir. Yıllar geçmiştir aradan. Psikiyatrlara didikletmişizdir dünyamızı. Kapalı kapıları açmalarına izin vermiş, bilinçaltımızın dip odalarına…

Devamı

Gerçeküstü Bir Buluşma

Yabangülü hırsızı Sade, gönülçelen Marki Sevdadan eli kırmızı Şair, yazar, ressam, oyuncu ve film yönetmeni Jean Cocteau, Cemal Süreya’nın dilimize kazandırdığı Yabangülü şiirinde işte böyle dile getiriyordu duygularını. Marki de Sade, bu…

Devamı

Soyut Sanat Denince…

Duyu organlarımızla hemen anlamlandıramadığımız, ifadelerinde güçlük çektiğimiz, belirsizlikle tanımladığımız varlıklara soyut deriz. Çünkü görünür dünya zamansal ve mekânsal olarak somuttur. Halbuki soyut varlıklar, zaman ve mekandan bağımsızdır. Bunlar muğlaktır, gizlidir. Soyut Türkçede…

Devamı

Emin Altan – Çernobil

Kitap Çernobil, Ceylan Yayınları, 2023 (Türkçe) Chernobyl, Manifold, 2023 (İngilizce) İki ayrı yayınevi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sunulan ÇERNOBİL bir fotoğraf albümünden daha fazlası… Kitapta Emin Altan’ın kapsamlı önsözü ile birlikte,…

Devamı
1 2 3 5