Portfolyo: Çağdaş Kul / Görsel Deneyimlerimiz

Fotoğrafa olan yaklaşımım; görsel deneyimler aracığıyla, çevreme karşı duyarlı olma arayışımı içeriyor. Genellikle zamanı, mekanı vurgulama ve belgeleme ihtiyacı hissetmiyor oluşum, ürettiğim fotoğrafın öznel olması isteğinden kaynaklanıyor. Renklerin, ışığın, yansımaların ve imgelerin…

Devamı

Sokak Fotoğrafının Doğası

I Her şey, dibi görünmeyen bir göl gibi. Üstü pürüzsüz ilk bakışta. Güneşi ışık demeti halinde evlerin camlarına maharetle yansıtıyor. Dibinde belki hazine var, belki de kötücül efsanelerin yıpranmış nesneleri yazgılarıyla baş…

Devamı