Post Belgesel Fotoğraf

Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları Geleneksel belgesel fotoğrafın ardılı olan post belgesel fotoğraf, öncelinin ontolojik ve epistemolojik açıdan karşı karşıya olduğu açmazların bir sonucudur. Bu açmazları ortaya çıkaran ve belirginleştiren yapıbozumcu okuma, çeşitli…

Devamı